Sign In Forgot Password
chicago institute of women's learning
midwest center for jewish learning

Meet the Kollel

Rabbi Reuven Brand

Rosh Kollel

 

 

Rabbi Aaron Kraft

Rosh Chabura

Rabbi Yehuda Fensterheim

Kollel Fellow

 
 

Rabbi Daniel Kanter

Kollel Fellow

 
 

 

Rabbi Yossi Katz

Kollel Fellow

 
 

Rabbi Yehuda Meyers

Kollel Fellow

 
 

 

 

 
 

 

Rabbi Ari Zucker

Kollel Fellow

 
 
Wed, August 12 2020 22 Av 5780